การประชุมคณะกรรมการการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569)

16 มิ.ย. 66

ช่องทางการติดตามข่าวสารเพิ่มเติม

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100049900765300&mibextid=LQQJ4d

📲Website : https://bankhwao.go.th

☎️โทรศัพท์ : 044-891097

📞โทรสาร : 044-891143

📞โทรฉุกเฉิน แจ้งเหตุ : 044-891288

E-Mail: saraban@bankhwao.go.th

รูปภาพ/ข้อมูล : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล