วันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณา ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายวาระ2 แปรญัตติ และ วาระ3 ลงมติ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมผ้าไหมจังหวัดชัยภูมิ เทศบาลตำบลบ้านเขว้า

16 ส.ค. 66