วันที่ 14 มกราคม 2566 วันเด็กแห่งชาติ 2566 ณ สวนสาธารณะสระหลวงเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

16 ม.ค. 66

วันที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น.
ณ สวนสาธารณะสระหลวงเทศบาลตำบลบ้านเขว้า
นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้าเป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
ซึ่งจัดโดยเทศบาลตำบลบ้านเขว้า โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรม เช่น การแสดงของนักเรียนบนเวที การแสดงนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐ/ การแจกของรางวัลมากมาย/ซุ้มอาหาร และเครื่องดื่มจากผู้สนับสนุนทุกภาคส่วน มีเด็กและประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก