วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า ได้ร่วมเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจ กิจกรรมวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2566

11 ส.ค. 66