วันต้นไม้ของชาติ ประจำปี2566

03 มิ.ย. 66

เทศบาลตำบลบ้านเขว้าดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ของชาติ ด้วยการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ หมุ่ที่ 13 เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ไม้ ส่งเสริมสภาพแวดล้อม ลดมลภาวะ PM 2.5  และภาวะโลกร้อน

วันที่ 2 มิถุนายน​ 2566 นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯผู้อำนวยการกอง และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ร่วมกันปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 ­