วันต่อต้านยาเสพติดโลก ( 26 มิถุนายน) ประจำปี 2564

28 มิ.ย. 64

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ร่วมกับสถานศึกษาและหน่วยงานราชการ ประชาสัมพันธ์รณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน) ประจำปี 2564