วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

06 ธ.ค. 65

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า นำคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา/ปลัดเทศบาล/พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เข้า ร่วมกิจกรรม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ดังนี้
– เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดปทุมาวาส อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
– เวลา 08.30 น. พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน