ร่วมพิธีเปิดโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านม่วง หมู่ 11

26 ส.ค. 65

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ติดตามประเมินโครงการฯ การใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ ตามงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จัดโดยคณะกรรมการหมู่บ้านและอสม. มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 90 คน