รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ประจำปี 2566 สามารถสแกนดูใน QR code ดังกล่าวได้เลยค่ะ

25 ธ.ค. 66