รายงานการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

16 ต.ค. 66

เทศบาลดำเนินการสำรวจน้ำเสียในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ประจำปีงบประมาณ 2566 หมู่ที่1,หมู่ที่2,หมู่ที่11,หมู่ที่12,หมู่ที่13,หมู่ที่14 พบว่าไม่มีปัญหาน้ำเสียสำรวจปัญหาน้ำเสีย ของเทศบาลตำบลบ้านเขว้า