รับใบประกาศเกียรติบัตรรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม

30 พ.ค. 67

นายธวัช​ จินชัย​ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า​ มอบหมายให้​ นายศุภวิช​ญ์​ อ่อน​เ​ขว้า​ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า​ พร้อมด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้ารับใบประกาศเกียรติบัตรรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยนายอนันต์ นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นผู้มอบ ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ