รับขยะรีไซเคิลคุ้มครองชีวิตประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

09 พ.ย. 61

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกดำเนินการรับขยะรีไซเคิลคุ้มครองชีวิตประจำเดือน พฤศจิกายน 2561