รวมเบอร์โทรติดต่อราชการเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

24 ก.พ. 67

📣ประชาสัมพันธ์📣

📲รวมเบอร์โทรติดต่อราชการสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเขว้า และ เบอร์โทรสายด่วน – แจ้งเหตุฉุกเฉิน ☎️ งานป้องกันสำนักปลัด เทศบาลตําบลบ้านเขว้า
⚠️ หากต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยความห่วงใยจาก เทศบาลตําบลบ้านเขว้า 🚒👩🏻‍🚒🚨