รณรงค์ลงคะแนนออกเสียงประชามติในเขตเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

05 ส.ค. 59

วันที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 น. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ร่วมเดินรณรงค์ ให้คำแนะนำการลงคะแนนออกเสียงประชามติในเขตเทศบาลตำบลบ้านเขว้า เพื่อให้ความรู้และเชิญชวนร่วมไปออกเสียงในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.