ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสุขาภิบาล 3 สายปทุมทอง สายหนองเมื่อย 2 จำนวน 3 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

07 ก.ย. 65