มอบเงินอุดหนุนให้วัดปทุมาวาส ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

27 ก.พ. 67

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 21.00 น.
นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า
มอบเงินอุดหนุนให้วัดปทุมาวาส ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ จำนวนเงิน 30,000 บาท
และมอบเงินส่วนตัว ของ นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า จำนวนเงิน 10,000 บาท
ในงานประเพณีนมัสการปิดทองรอยพระพุทธบาทจำลอง ประเพณีบุญเดือนสาม ประจำปี 2567
บนเวทีคอนเสิร์ตหมอลำคณะหมอลำใจเกินร้อย บอยศิริชัย แอนอรดี การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย