มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุพายุฤดูร้อน

25 เม.ย. 66

วันที่ 25 เมษายน 2566 นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายธมากร ลี้ภัยดี รองนายกเทศมนตรี และเจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (วาตภัย) ราย นางกงจักร์ คุ้มเขว้า พื้นที่หมู่ที่ 1 ที่ยุ้งข้าวได้รับความเสียหายจากเหตุพายุฤดูร้อนเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2566