มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายจากเหตุพายุฤดูร้อน

16 พ.ค. 66

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า พร้อมคณะผู้บริหารและหน่วยงานเกี่ยวข้อง
เป็นตัวแทนมอบเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยจากเหตุพายุฤดูร้อน เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2566 จนบ้านเรือนที่พักอาศัยได้รับความเสียหาย
โดยทำการมอบเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นค่าวัสดุให้การซ่อมแซมที่พักอาศัยตามระเบียบของงานราชการ ให้กับประชนชนผู้ได้รับความเดือนร้อน
จำนวน 5 หลังคาเรือน