มอบเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุอัคคีภัยในพื้นที่หมู่1

29 ก.ย. 65

วันที่ 29 กันยายน 2565 นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัยในพื้นที่ ม.1