มอบเงินช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่เขตทศบาลตำบลบ้านเขว้า

09 มิ.ย. 66

 

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 14:00 น.
นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า นายศุภวิชญ์ อ่อนเขว้า รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า นางสาวตะวันณา เตชิณี ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า และเจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล มอบเงินช่วยเหลือประชาชน
ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่เขตทศบาลตำบลบ้านเขว้า เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น จำนวน 2 หลังคาเรือน ดังนี้
รายที่ 1นายอานุ เขว้าชัย จำนวนเงิน 2,561 บาท และรายที่ 2 นายประสิทธิ์ สิงห์กุล จำนวนเงิน 1,254 บาท
ซึ่งเหตุวาตภัยเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา
📚ช่องทางการติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
☎️โทรศัพท์ : 044-891097
📞โทรสาร : 044-891143
📞โทรฉุกเฉิน แจ้งเหตุ : 044-891288
E-Mail: saraban@bankhwao.go.th
รูปภาพ/ข้อมูล : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด