มอบเก้าอี้สุขาพลาสติก( สำหรับผู้พิการ ) จำนวน 1 ชุด

14 ก.พ. 67

  1. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น.
    นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า มอบหมายให้ นางสาวตะวันณา เตชินี ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า นางสุพิศ จินชัย ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมมอบ เก้าอี้สุขา พลาสติก( สำหรับผู้พิการ) จำนวน 1 ชุด โดยได้รับการจัดสรรจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ผู้พิการจำนวน 1 ราย นางเสาร์ ป้องขันธ์ อายุ 87 ปี ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว หมู่ที่12 ต.บ้ายเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ