มอบป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้พิการให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2566

26 มิ.ย. 66

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา08.30 น นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า พร้อมด้วย นายศุภวิชญ์ อ่อนเขว้า รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า นายประกอบ ปราบคะเชนทร์ ประธานสภา นางสาวตะวันณา เตชิณี ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และผู้นำชุมชนหมู่ 12 ได้มอบป้ายตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้พิการให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2566 จำนวน 1 หลัง หลังละ40,000 บาทได้แก่ นางอำพร ถนอมชัย อายุ 76 ปี บ้านเลขที่ 224/2 หมู่ 12 ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ