มอบป้ายโครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุและมอบถุงยังชีพ

09 ส.ค. 64

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 11.30 น. นายสุวิทย์ ถนอมสัตย์ นายอำเภอบ้านเขว้า ร่วมกับ นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า ได้มอบป้ายโครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุและมอบถุงยังชีพ จำนวน 2 ราย คือ นางสังกา ถนอมสัตย์ ม.12 และนางหนูเพียร ศรีพิลัย ม.12 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ