มอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบสาธารณภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)รอบที่ 6

26 ส.ค. 64

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นายธวัช  จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า มอบหมายให้นายสมศักดิ์  ศรีกุศล รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาลมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบสาธารณภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จำนวน 5 ครัวเรือน ประกอบด้วย หมุ่ที่ 2 จำนวน 2 ครัวเรือน หมู่ที่ 13 จำนวน 2 ครัวเรือน หมู่ที่ 14 จำนวน 1 ครัวเรือน