มอบถุงยังชีพให้ผู้กักตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

01 มี.ค. 65

วันที่ 1 มีนาคม 2565 นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า มอบหมายให้นายสมศักดิ์ ศรีกุศล รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันฯลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)จำนวน 11 ครัวเรือน ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 จำนวน 4 ครัวเรือน,หมู่ที่ 2 จำนวน 1 ครัวเรือน,หมู่ที่ 13 จำนวน 3 ครัวเรือนและหมู่ที่ 14 จำนวน 3 ครัวเรือน