มอบถุงยังชีพให้ประชาชนที่ประสบสาธารณภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)รอบที่ 7

02 ก.ย. 64
วันที่ 2 กันยายน 2564 นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า มอบหมายให้นายสมศักดิ์ ศรีกุศล รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า ร่วมกับ ส.ท.จีรภา ปราบคเชนทร์ , ส.ท.ปัญญาพร คุ้มเขว้า นำทีมปลัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล ออกมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ประสบสาธารณภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จำนวน 7 ครัวเรือน ประกอบด้วย หมู่ 2 จำนวน 1 ครัวเรือน,หมู่ 11 จำนวน 5 ครัวเรือนและหมู่ 13 จำนวน 1 ครัวเรือน