มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบสาธารณภัยจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 (รอบสอง)

30 ก.ค. 64

วันที่ 30ก.ค.64 นายสมศักดิ์ ศรีกุศล รองนายกเทศมนตรี นายธมากร ลี้ภัยดี รองนายกเทศมนตรี นายบุญหนา มั่งมี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ได้รับมอบหมายให้นำทีม ปลัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล ออกมอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบสาธารณภัยจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 4 ครัวเรือนประกอบด้วย ม.2 จำนวน 2 ครัวเรือนและ ม.12 จำนวน 2 ครัวเรือน