มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบสาธารณภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

17 ก.ย. 64
วันที่ 17 ก.ย 2564 นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ ศรีกุศล รองนายกเทศมนตรี นายบุญหนา มั่งมี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี , เจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล และงานป้องกันฯ เทศบาลตำบลบ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ออกมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบสาธารณภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จำนวน 6 ครัวเรือน ประกอบด้วย ม.2 จำนวน 2 ครัวเรือน ม.13 จำนวน 3 ครัวเรือน ม.14 จำนวน 1 ครัวเรือน