มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบสาธารณภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบที่ 5

19 ส.ค. 64

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า มอบหมายให้นายสมศักดิ์ ศรีกุศล รองนายกเทศมนตรี นำทีมร่วมกับ ส.ท.จีรภา ปราบคเชนทร์ ส.ท.ปัญญาพร คุ้มเขว้า และเจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาลออกมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบสาธารณภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จำนวน 11 ครัวเรือน ประกอบด้วย ม.1 จำนวน 1 ครัวเรือน ม.2 จำนวน 6 ครัวเรือน ม.11 จำนวน 1 ครัวเรือน ม.12 จำนวน 1 ครัวเรือน ม.13 จำนวน 2 ครัวเรือน