มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบสาธารณภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)

11 ส.ค. 64

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 นายสมศักดิ์ ศรีกุศล รองนายกเทศมนตรี นายบุญหนา มั่งมี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ได้รับมอบหมายนำทีมร่วมกับ ประธานสภาประกอบ ปราบคะเชนทร์ ส.ท.จีรภา ปราบคเชนทร์ ส.ท.ปัญญาพร คุ้มเขว้า ส.ท.ชวนินทร์ แย้มนุ่น ส.ท.สุริยันต์ หิรัญเขว้า ส.ท.ภัทรพงษ์ วิสิทธิ์ ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาลออกมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบสาธารณภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จำนวน 9 ครัวเรือน ประกอบด้วย ม.11 จำนวน 1 ครัวเรือน ม.13 จำนวน 2 ครัวเรือน ม.2 จำนวน 4 ครัวเรือน ม.12 จำนวน 2 ครัวเรือน