มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบสาธารณภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19(รอบสาม)

06 ส.ค. 64

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 นายสมศักดิ์ ศรีกุศล รองนายกเทศมนตรี นายธมากร ลี้ภัยดี รองนายกเทศมนตรี ได้รับมอบหมายนำทีมร่วมกับ ส.ท.จีรภา ปราบคเชนทร์ ส.ท.ปัญญาพร คุ้มเขว้า ส.ท.ชวนินทร์ แย้มนุ่น และเจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล ออกมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบสาธารณภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จำนวน 5 ครัวเรือน ประกอบด้วย ม.11 จำนวน 4 ครัวเรือน ม.13 จำนวน 1 ครัวเรือน