มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยจากสถานการณ์โควิด-19

22 ก.พ. 65

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า มอบหมายให้นายสมศักดิ์ ศรีกุศล รองนายกเทศมนตรี เจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาลและงานป้องกันฯ ออกมอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบสาธารณภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จำนวน 5 ครัวเรือน ประกอบด้วย ม.12 จำนวน 3 ครัวเรือน,ม.13 จำนวน 1 ครัวเรือนและ ม.14 จำนวน 1 ครัวเรือน