มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

09 ก.ย. 64

วันที่ 9 กันยายน 2564 นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า มอบหมายให้นายสมศักดิ์ ศรีกุศล รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า นำทีมปลัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล ออกมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ประสบสาธารณภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จำนวน 3 ครัวเรือน ประกอบด้วย หมู่ 1 จำนวน 2 ครัวเรือนและหมู่ 11 จำนวน 1 ครัวเรือน