มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

05 ต.ค. 65

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 นายธวัช  จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า มอบหมายให้คณะผู้บริหาร ร่วมกับประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาล นำทีมพนักงานเจ้าหน้าที่ ทต.บ้านเขว้าลงพื้นที่หมู่ที่ 13 เพื่อให้ความช่วยเหลือ มอบถุงยังชีพให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุน้ำท่วมในพื้นที่ เทศบาลตำบลบ้านเขว้า จำนวนทั้งสิ้น 45 ครัวเรือน