พิธีแห่นางแมวขอฝน เทศบาลตำบลบ้านเขว้า

21 มิ.ย. 57

วันที่ 22 มิถุนายน 2557 เวลา 18:30 น. คณะผู้บริหาร และประชาชนชาวบ้านในเขตอำเภอบ้านเขว้า ร่วมพิธีแห่นางแมวขอฝน ซึ่งคนไทยในสมัยก่อนเชื่อกันว่าแมวเป็นสัตว์ที่มีอำนาจลึกลับศักดิ์สิทธิ์ สามารถเรียกฝนให้ตกลงมาได้

จึงสืบเนื่องพิธีดังกล่าวมาจนถึงปัจจุบัน