พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566

29 ธ.ค. 65

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า และคณะผู้บริหาร ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 ณ ตู้ยามจราจร สามแยกขุนด่านเทศบาลตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายภูมินท์ชัย วังศรีวรมัน นายอำเภอบ้านเขว้าเป็นประธานการเปิดงาน