พิธีเปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชนเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

01 ต.ค. 64

นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้าร่วมกับคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล ร่วมพิธีเปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชนเทศบาลตำบลบ้านเขว้า เพื่อให้บริการประชาชนในการเข้าถึงสื่อออนไลน์จำหน่ายสินค้าในยุคดิจิตอล โดยเปิดให้บริการประชาชนในวัน เวลาราชการ