พิธีเปิดงานบุญประเพณีวันกตัญญูปิดทองหลวงปู่โพธิ์และฉลองศาลาการเปรียญหลังใหม่

19 เม.ย. 66

วันที่ 14 เมษายน 2566 เวลา 09:00 น.
ณ วัดเจริญผล เทศบาลตำบลบ้านเขว้า
นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า เป็นประธานเปิดงานบุญประเพณีวันกตัญญูปิดทองหลวงปู่โพธิ์และฉลองศาลาการเปรียญหลังใหม่ ประจำปี 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า เข้าร่วมพิธีงานบุญประเพณีวันกตัญญูปิดทองหลวงปู่โพธิ์และฉลองศาลาการเปรียญหลังใหม่ ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14 – 15 เมษายน 2566