พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี

17 มี.ค. 66

วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09:00 น.
ณ โรงพยาบาลบ้านเขว้า
นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า , นางสาวตะวันณา เตชิณี ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า
ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี โดยพระเทพภาวนาวิกรม วิ (บุญมา ปุมญาภิร์โต ป.ธ.๖)เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนพัฒนาโรงพยาบาลบ้านเขว้า จัดซื้อที่ดิน และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลบ้านเขว้า
โดยนายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท และพัดลม จำนวน 15 ตัว ให้แก่โรงพยาบาลบ้านเขว้า เพื่อสมทบทุนและใช้ประโยชน์ต่อไป