พิธีวางพวงมาลา วันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2557

23 ต.ค. 57

วันนี้เวลา 08.30 น. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาล ร่วมกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานราชการทั้งภาครัฐและเอกชน ในเขตอำเภอบ้านเขว้า ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2557 ณ หอประชุมอำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ