พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564

19 ก.ค. 66

วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น.

นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า เป็นประธานในพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 โดยมีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประกอบด้วย สมาชิกสภาฯ และพนักงานเทศบาล จำนวน 20 ราย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเขว้า