พิธีมอบเงินอุดหนุน ให้แก่วัดมัชฌิมาวาส ประจำปี2566

08 พ.ค. 66

วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 เวลา 21:00 น.
ณ วัดมัชฌิมาวาส เทศบาลตำบลบ้านเขว้า
นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
บ้านเขว้า มอบเงินอุดหนุนจำนวนเงิน 30,000 บาท ให้แก่วัดมัชฌิมาวาส เพื่อจัดงานประเพณีบุญเดือนหก (บุญบั้งไฟ) ประจำปี2566 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6 – 7 พฤษภาคม 2566 ณ วัดมัชฌิมาวาส ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ