พิธีบวงสรวงศาลขุนด่าน อำเภอบ้านเขว้า

24 พ.ค. 60

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 โดยการนำของนางเกษา  มีสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาล ร่วมพิธีบวงสรวงศาลขุนด่าน อำเภอบ้านเขว้า ซึ่งเป็นพิธีที่ทางเทศบาลตำบลบ้านเขว้าจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนหก ของทุกๆปี…