พมจ.ชัยภูมิลงพืื้นที่สำรวจผู้ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

31 พ.ค. 62