พนักงานประจำรถขยะได้เก็บเศษขยะบริเวณโดยรอบสวนสาธารณะสระหลวง

23 ก.ย. 65

วันที่ 23 กันยายน 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หลังจากเก็บขนขยะไปส่งที่ศูนย์กำจัดขยะเทศบาลเมือง พนักงานประจำรถขยะได้เก็บเศษขยะบริเวณโดยรอบสวนสาธารณะสระหลวง เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบ เรียบร้อย พร้อมบริการพี่น้องประชาชนที่มาออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ ส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี