พนักงานประจำรถขยะได้ออกเก็บขยะบริเวณถนนหน้าสภ.บ้านเขว้าถึง ร.ร.อนุบาลบ้านเขว้า ถนนหลังหอประชุมไปถึงบ้านพักปลัดอาวุโสและจากศาลเจ้าพ่อฯไปทางถนนร้านอาหารบ้านสวน

06 ก.พ. 66
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติงานหลังเสร็จภาระกิจเก็บขนขยะในชุมชน พนักงานประจำรถขยะได้ออกเก็บขยะ ดังนี้
1.บริเวณถนนหน้าสภ.บ้านเขว้า ถึง ร.ร.อนุบาลบ้านเขว้า
2.ถนนหลังหอประชุมไปถึงบ้านพักปลัดอาวุโส
3.บริเวณรอบๆศาลเจ้าพ่อฯไปทางถนนร้านอาหารบ้านสวน
4.บริเวณถนนแยกประปาถึงตลาดคลองถม