พนักงานประจำรถขยะได้ออกเก็บขยะบริเวณศาลเจ้าพ่อพญาแลและเก็บขยะอันตรายบ้านม่วง ม.11 จำนวน 3 จุด และม.14 จำนวน 1 จุด

25 ม.ค. 66
วันที่ 25 มกราคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอรายงานการปฏิบัติงานหลังเสร็จภาระกิจ ดังนี้
1.เก็บขยะอันตรายบ้านม่วง ม.11 จำนวน 3 จุด และม.14 จำนวน 1 จุด
2.เก็บขนขยะในชุมชน พนักงานประจำรถขยะได้ออกเก็บขยะบริเวณศาลเจ้าพ่อพญาแล