พนักงานประจำรถขยะได้ออกเก็บขยะบริเวณถนนสวนสุขภาพหนองบัวถึงถนนคลองถม

24 ม.ค. 66

วันที่ 23 มกราคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติงานหลังเสร็จภาระกิจเก็บขนขยะในชุมชน พนง.ประจำรถขยะได้ออกเก็บขยะบริเวณถนนสวนสุขภาพหนองบัวถึงถนนคลองถม