พนักงานประจำรถขยะได้ออกเก็บขยะบริเวณรอบสวนสุขภาพหนองบัว

20 ม.ค. 66

วันที่ 20มกราคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอรายงานการปฏิบัติงานหลังเสร็จภาระกิจเก็บขนขยะในชุมชน พนง.ประจำรถขยะได้ออกเก็บขยะบริเวณรอบสวนสุขภาพหนองบัว