พนักงานประจำรถขยะได้ออกเก็บขยะบริเวณรอบสวนสาธารณะหนอวบัวและถนนบริเวณหน้าการไฟฟ้าอำเภอบ้านเขว้าถึงโรงพยาบาลบ้านเขว้า

17 ม.ค. 66

วันที่ 16 มกราคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอรายงานการปฏิบัติงาน หลังเสร็จภาระกิจเก็บขนขยะในชุมชนพนักงานประจำรถขยะได้ออกเก็บขยะบริเวณรอบสวนสาธารณะหนอวบัวและถนนบริเวณหน้าการไฟฟ้าอำเภอบ้านเขว้าถึงโรงพยาบาลบ้านเขว้า